AACHI Chicken Kabab 65 Masala - [ஆச்சி சிக்கன் 65 மசாலா]

  • Brand: Aachi
  • Product Code: 8906021120418
  • Availability: In Stock
  • ₹25.00

  • Weight : 50.00g


Related Products

AACHI Briyani Masala - [ஆச்சி பிரியாணி மசாலா]

AACHI Briyani Masala - [ஆச்சி பிரியாணி மசாலா]

Weight : 20.00g

AACHI Briyani Masala - [ஆச்சி பிரியாணி மசாலா]..

₹12.00

AACHI Chicken Masala - [ஆச்சி சிக்கன் மசாலா]

AACHI Chicken Masala - [ஆச்சி சிக்கன் மசாலா]

Weight : 18.00g

AACHI Chicken Masala - [ஆச்சி சிக்கன் மசாலா]..

₹8.00 ₹10.00

AACHI Fish Curry Masala - [ஆச்சி மீன் கறி மசாலா]

AACHI Fish Curry Masala - [ஆச்சி மீன் கறி மசாலா]

Weight : 50.00g

AACHI Fish Curry Masala - [ஆச்சி மீன் கறி மசாலா]..

₹26.00

Aachi Madras Sambar Powder [ஆச்சி மெட்ராஸ் சாம்பார் பவுடர்]

Aachi Madras Sambar Powder [ஆச்சி மெட்ராஸ் சாம்பார் பவுடர்]

Weight : 50.00g

Aachi Madras Sambar Powder [ஆச்சி மெட்ராஸ் சாம்பார் பவுடர்]..

₹23.00

C.T.C Asafoetida powder (சி.டி.சி பெருங்காயம் தூள்)

C.T.C Asafoetida powder (சி.டி.சி பெருங்காயம் தூள்)

Weight : 50.00g

C.T.C Asafoetida powder (சி.டி.சி பெருங்காயம் தூள்)..

₹48.00

AACHI Sambar Powder (free chilli powder) - [ஆச்சி சாம்பார் பவுடர் (இலவச மிளகாய் தூள்)]

AACHI Sambar Powder (free chilli powder) - [ஆச்சி சாம்பார் பவுடர் (இலவச மிளகாய் தூள்)]

Weight : 50.00g

AACHI Sambar Powder (free chilli powder) - [ஆச்சி சாம்பார் பவுடர் (இலவச மிளகாய் தூள்)]..

₹25.00

Aachi Mutton Masala [ஆச்சி மட்டன் மசாலா]

Aachi Mutton Masala [ஆச்சி மட்டன் மசாலா]

Weight : 0.00kg

Aachi Mutton Masala [ஆச்சி மட்டன் மசாலா]..

₹30.00

Chilli Powder - Nataraj ( மிளகாய் தூள் - நடராஜ்)

Chilli Powder - Nataraj ( மிளகாய் தூள் - நடராஜ்)

Weight : 50.00g

Chilli Powder - Nataraj ( மிளகாய் தூள் - நடராஜ்)..

₹14.00

Tags: AACHI Chicken Kabab 65 Masala, ஆச்சி சிக்கன் 65 மசாலா, aachi flavours, aachi, Aachi, powder, Powder, masala, Masala, Aaachi kabab, aachi 65 masala, aachi 65 masala poeder, aachi chichen massala, aachi chicken masala powder, aachi masala chicken powder, aachi chicken powder, AACHI Chicken Kabab 65 Masala, aachi flavours, aachi, achi, powder, Powder, masala, Masla, Aaachi kabab, aachi 65 masala, aachi 65 masala poeder, aachi chichen massala, aachi chicken masala powder, aachi masala chicken powder, aachi chicken powder, chicken kabab, achi chicken kabab, achi 65 masala, achi kabab masala, achi chicken masala, aachi chicken 65 masala, aachi kabab masala, aachi chicken kabab, ஆச்சி 65 மசாலா, ஆச்சி கபாப் மசாலா, ஆச்சி சிக்கன் மசாலா, ஆச்சி சிக்கன் 65 மசாலா, சிக்கன் 65 மசாலா, சிக்கன் கபாப் 65 மசாலா, சிக்கன் மசாலா